Vaikų ir jaunimo (6-17 m.) vasaros poilsio stovykla "Merkurijus"

Kas gali būti įdomiau už naktinį žygį, skaniau už košę su netyčia įkritusiu uodu ar lauže keptas bulves, smagiau už vakarones bei siautulingas sportines varžybas?

Stovyklavietės vieta:

Kauno r., Vilkija, Čekiškės g. 128

Mob. tel.: 8 (699) 15358

Parama stovyklai

2020 metų stovyklos ,,Merkurijus“ programos dienotvarkė

Kiekvienas rytas prasideda mankšta, atsibusti ir energijos naujai dienai pasikrauti.


Maitinimas 4 kartus per dieną, pradedam nuo sveikų pusryčių.


Renkamės edukacinius būrelius – norime sportuoti, užsiimti rankdarbiais, šokti, dainuoti ar pramokti naujos kalbos – jūsų pasirinkimo valia.


Kiekvienoje pamainoje nemažai laiko skirsime emociniam ugdymui, pasitelkdami įvairias meno terapijos rūšis:

muzikos, garso, teatro, šokio, literatūros, dailės.

Žinoma, visus užsiėmimus jums praves profesionalai, kviestiniai svečiai, lektoriai.


Jūsų kūrybiškumas suspindės teminiuose renginiuose, parodose, sporto varžybose.


Laukia žygiai, ekskursijos, šokiai ir dainos vakarais.


Puiki vadovų komanda jau aktyviai ruošiasi ir laukia susitikimų.


IR VISŲ SVARBIAUSIA – jūsų įspūdingas koncertas tėveliams – TĖVELIŲ DIENA.


Būrių sudarymo uždaviniai

  1. 7-11metų amžiaus grupė. Temos, priemonės ir ugdymo metodai parenkami siekiant, kad vaikai patirtų malonumą, pažinimo ir atradimo džiaugsmą, parenkamos užduotys, skatinančios jausmus ir vaizduotę, vaikų sumanymai palaikomi, džiaugiamasi jų laimėjimais.
  2. 12-14 metų amžiaus grupė. Ugdymo metodų tikslas – padėti ugdytis gyvenimui visuomenėje būtinas kompetencijas, atsakomybę už savo elgseną, ugdyti komunikavimo gebėjimus, asmens savybes, padedančias siekti geresnės gyvenimo kokybės.
  3. 15-17 metų amžiaus grupė. Tikslas – ugdyti komunikavimo, asmenines, pažinimo, iniciatyvumo, kūrybingumo, kultūrines kompetencijas, ugdymo turinį papildant programoje numatytomis veiklomis.

Programos rezultatai

Programa, kurioje sudarytos galimybės dalyvauti skirtingų gebėjimų, skirtingo amžiaus ir skirtingų poreikių mokiniams, siekia sekančių veiklos rezultatų:

Programos organizatoriai sukurs pokyčiams palankią, toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, saugiai ir veiksmingai pritaikytą fizinę erdvę, naudoti tinkamas priemones, padės spręsti probleminius klausimus, įtrauks į aktyvią ir prasmingą veiklą.

Programos dalyviai gebės bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti konfliktus, gebės įsivertinti ir pasitikėti savimi, patirs pažinimo džiaugsmą, patobulės intelektualiai, dvasiškai ir fiziškai, drąsiai rodys iniciatyvą, veiks savarankiškai, pasitikės savimi ir atras bendraminčių.


Įgytų įgūdžių ir kompetencijų vertinimas

Įvertinti programos dalyvių kompetencijas vadovai geriausiai galės įtraukdami juos į vertinimo ir įsivertinimo procesą, bendradarbiaudami ir diskutuodami. Vyresniems mokiniams vadovai stengsis padėti suprasti, kaip kompetencijos susiformuoja, kaip jas ugdyti, kokius kompetencijų ugdymo tikslus jie galėtų sau kelti. Įsivertinti jiems padės ugdomosios užduotys, komandiniai žaidimai, pokalbiai su įdomiais žmonėmis, stovyklos svečiais. Jaunesnius stovyklautojus vadovai skatins pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiškais, panaudoti savo gebėjimus. Visi stovyklautojai įgytus įgūdžius pristatys, rengdami parodas, varžybas, teatro, dainavimo, talentų pasirodymų metu.


Stovyklos veiklos aplinka

2020 metais vasaros stovyklą ,,Merkurijus“ organizuosime Kauno r. Vilkijoje ir galėsime pasiūlyti puikias sąlygas stovyklautojų poilsiui bei programos įgyvendinimui.

Apgyvendinsime studentų bendrabutyje, kuris puikiai pritaikytas, naujais suremontuotas, san. mazgai prie kambarių, vaikai gyvena po 3-4 , aukštuose didelės poilsio zonos, tad vaikams bus patogu ir komfortiška.

Maitinimas vyks VŽŪM valgykloje pagal suderintą meniu.

Šalia bendrabučio puikus sporto aikštynas, o visomis kryptimis nuostabi gamta ir architektūra.

Jei oras nelepins, renginiai ir užsiėmimai vyks šiais metais renovuotuose aktų, sporto salėse ir auditorijose.